Zapisy do przedszkola

Zapisy dzieci do przedszkola

na rok bieżący oraz na następne

przyjmowane są osobiście i telefonicznie

( 13 42 024 41 )

518 318 285

Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc przedszkolnych i według kolejności zapisów.

 

Dane potrzebne do zapisu dziecka:
- imię i nazwisko dziecka
- data urodzenia
- adres zamieszkania i adres zameldowania
- numer telefonu kontaktowego.

Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej dziecka do przedszkola należy wpłacić opłatę wpisową.