Promyki św. Józefa

 

Plan Dnia 2021-2022 promyki 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE HARMONOGRAM rok szkolny 2021/2022

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Promyki Św. Józefa

balet

13.00-13.30 

 

 

   

    

 

 

terapia logopedycznarytmika 
13.30 - 14.00